Afscheid Nemen

Wat kan een persoonlijke uitvaartplechtigheid zijn?

…een uitnodiging om een kring van mensen te vormen en in verbondenheid afscheid te
nemen, bemoediging en troost te vinden, voorbij het vormelijke bij de essentie
te komen.

…een ingetogen moment om persoonlijk en authentiek het leven van de overleden
persoon centraal te stellen en zijn leven te eren, met respect voor ieders
levensovertuiging.

…een kans om wat onuitgesproken bleef woorden te geven, de stilte te laten spreken.

…een afscheids‘viering’ om het leven van je dierbare te ‘vieren’, hem te danken voor
wat hij voor je betekend heeft, jullie leven samen af te ronden.

…een belangrijke schakel in een rouwproces.

…een gelegenheid om met een gebaar, een symbool, een ritueel, … ieder zijn plaats te
geven in het geheel.

…een veilige ruimte waarin naast het verdriet en de pijn ook verbijstering, onmacht,
kwaadheid, wanhoop, eenzaamheid,… benoemd mogen worden.

…een intiem samenzijn om een mensenleven, hoe pril ook, te bevestigen.

'Herinnering is een vorm van ontmoeting’ 

Kahlil Gibran