‘De meeste mensen denken dat liefde iets is dat je krijgt.
Natuurlijk willen ze in dat geval de liefde die ze ontvangen niet delen,
omdat daarvan maar de helft zou overblijven.
Maar liefde is juist iets wat je geeft.
Dit is haar eenvoud en tegelijk haar grootste geheim…
zolang je liefde geeft, deelt zij zich niet, maar vermenigvuldigt zij zich
gewoon.’

Arthur Japin

Wie zijn wij? 

De Zeven Eiken vindt zijn wortels in De Zeven Eiken vzw, opgericht door Tjeu Leenders. Sinds 1996 heeft deze vzw ervaring met de begeleiding van mensen tussen dood en uitvaart.

Tjeu Leenders ondersteunde en begeleidde doorheen de jaren vele families en gaf zijn deskundigheid en bezieling door aan een nieuwe generatie van begeleiders die zich sinds 2013 samen organiseren onder De Zeven Eiken.

De Zeven Eiken bestaan uit zes ervaren medewerkers die persoonlijke afscheidsplechtigheden verzorgen en voorgaan. Ieder van ons heeft een verschillende achtergrond en eigen bagage. We streven integriteit en authenticiteit na. Een diep respect voor het wonder van het leven en een fascinatie voor de complexiteit van menselijke relaties is wat ons bindt. We geloven in de kracht van het zorgzaam afronden van ieder mensenleven en in de kracht van een authentiek en passend afscheidsritueel.

Verbinding, respect en waarachtigheid zijn waarden die wij centraal stellen.

Medewerkers

Katleen Schepers

Geboren in Wilrijk, 1976

Lic. Rechten KUL, postgraduaat bemiddeling in Familiezaken

Heeft vier jaar gewerkt als moreel consulent waar ze ervaring opdeed in het begeleiden van overgangsrituelen bij geboorte, afscheid, huwelijk …

Greet Peeters

Geboren in Mortsel, 1965

Regentes in L.O. en Biologie, danstherapeute in de primitieve expressie. 30 jaar werkzaam in het secundair onderwijs.

Heeft tien jaar gewerkt als danstherapeute in vzw Linwelin, Parcivalschool en Ritmica – leefgroep. Begeleidt ruim 15 jaar overgangsrituelen zoals geboorte, 7-jarenfeest, huwelijk,…

Astrid Rubbens

Geboren in Aalst, 1969

Maatschappelijk assistent, bijkomende opleidingen in de psychotherapie en non-profit management.

Was medeoprichter en 6 jaar directeur van vzw Rondpunt.

Gedurende 15 jaar werkzaam geweest in  het Algemeen Welzijnswerk, heeft specifieke ervaring in begeleiding van rouw en trauma.

Majo De Saedeleer

Geboren in Aalst, 1949

Majo studeerde Germaanse filologie aan de KULeuven.

Gedurende 30 jaar was ze actief in cultuur en educatie, met bijzondere aandacht voor literatuur en jeugdliteratuur. Ze werkte in het onderwijs, de media en het theater. Van 2002 tot 2014 was ze directeur van Stichting Lezen.

Hilde Germijns

Geboren in Merksem, 1970

Diploma Regentaat Nederlands, gaf 4 jaar les. 

Heeft vanuit een sociaal engagement en liefde voor taal de overstap gemaakt naar uitvaartbegeleiding.

Lotte Mariën

Geboren in Antwerpen, 1980

Lotte studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Antwerpen en Woord aan het Herman Teirlinckinstituut.

Ze acteert, presenteert en regisseert, en was 13 jaar lang actief in het Deeltijd Kunstonderwijs, waar ze onder meer Toneel, Voordracht en Welsprekendheid doceerde en navormingen Muzische Vorming gaf aan leerkrachten uit het lager onderwijs en het kleuteronderwijs.