‘… Verberg mijn naam niet
tussen plooien van verdriet.

Bewaar hem als een handvest
of een lied dat door je hoofd blijft spelen.

Zolang ik voort besta in tekens en verhalen,

zolang nog hoor ik bij dit leven.'

Kris Gelaude

Concreet

Wat doen wij concreet?

Wij focussen ons op het inhoudelijk aspect van de afscheidsplechtigheid en bereiden deze samen met u voor. Op de dag van de uitvaart gaat onze medewerker de plechtigheid voor.

Wij zijn zelf geen begrafenisondernemers maar werken nauw samen met de begrafenisondernemer van uw keuze.

In de dagen volgend op het overlijden komt een medewerker van De Zeven Eiken bij u  langs.

We nemen de tijd om naar uw verhaal te luisteren.

Een persoonlijke uitvaart is maatwerk: ze wil een antwoord bieden op wat leeft, aansluiten op de behoeften en noden van wie achterblijft. Er is ruimte voor ieders inbreng.

In een sfeer van vertrouwen met begrip en de gepaste zorg, bieden wij u een luisterend oor en gaan we met u op weg.

We staan samen stil bij het leven en sterven van de overledene. Bij de betekenis ervan in het leven van wie achterblijft.

Samen zoeken we naar woorden, muziek en symboliek om een persoonlijke afscheidsplechtigheid vorm en inhoud te geven.

Onze medewerker schrijft de hele plechtigheid uit, zorgt voor de coördinatie van de muziek, verwerkt eventuele afscheidsbrieven in het geheel en beelden door u aangebracht, en weeft daar doorheen de rode draden van het leven van de overledene.

We streven naar een evenwichtige en authentieke afscheidsplechtigheid die recht doet aan ieders verhaal.

Op de dag van de uitvaart zal onze medewerker de plechtigheid voorgaan op de door u gekozen plek (aula crematorium, aula begrafenisondernemer, een (feest)zaal, bij u thuis, desgevallend in de kerk, in de natuur, …).

Ook wie aan het sterfbed zijn of haar eigen persoonlijke uitvaartplechtigheid inhoudelijk zelf wil voorbereiden, kan bij ons terecht. Wij luisteren naar uw verhaal en wensen. In een later gesprek met uw verwanten krijgt dit een bijzondere meerwaarde.

Ook met de organisatie van een  jaarlijkse herdenkingsplechtigheid kunnen we u bijstaan.